За нас

В Сдружение „Дамски форум” членуват дами, които заемат високи ръководни позиции или развиват успешно собствен бизнес. Целта им е да споделят натрупания опит, да обменят идеи с членовете и да работят в посока развиване на обществото и позицията на жената в него. Те знаят, че пътят, който са изминали, не е лесен и имат желание да помагат на младите надежди на България с амбиции и стремежи да постигнат успехи и високо професионално ниво.
Сдружението е създадено в края на декември 2009 и официално е вписано в Търговския регистър от януари 2010 г.
Основните цели на Сдружение „Дамски Форум” са:

  • да създава условия за професионална реализация и всестранно усъвършенстване на жените, занимаващи се с бизнес;
  • да развива и защитава интересите на членовете си в съответствие със законите и неговия устав;
  • да организира дискусии, форуми, кръгла маса и събития в подкрепа на целите на Сдружението, включително и международни мероприятия;
  • да работи за утвърждаване на жената като фактор в изграждането на гражданското общество, явяващо се гарант за демокрацията;
  • да осигурява сътрудничество с други неправителствени и държавни органи и организации за подпомагане изявите на членовете си.

Председател на Сдружение „Дамски Форум” е Диана Митева, изпълнителен директор на Банка ДСК.
Управителният съвет на Сдружение „Дамски Форум” е с мандат от 2 години и към момента включва следните членове:
Ирена Комитова, регионален консултант на The Economist Group и управляващ партньор на Creative Solutions
Анна Захариева, управляващ съдружник на Fair Play International
Петя Мургова, управляващ партньор на адвокатска кантора Murgova & Partners
Таня Косева-Бошова, изпълнителен директор на European Trade Center
Олга Сандова изпълнителен директор на Автомотор Корпорация АД
Весела Илиева изпълнителен директор на Unique Estates 

В състава на Контролния съвет на Сдружение „Дамски Форум” влизат:
Маргарита Кариди, изпълнителен директор на Piraeus Bank
Маргарита Голева, партньор в KPMG Bulgaria 
Бистра Илкова, председател на Борда на директорите на „Авал-Ин” АД

Сдружението постига целите си чрез създаване на условия за делови, културни и социални контакти между членовете на клуба, както и между тях и други физически и юридически лица; организация на срещи, редовни събития, дискусии и семинари; взаимодействия с органите на местното и държавно управление; установяване на връзка със сродни и чуждестранни организации и органи на международни организации; съдействие за установяване на възможности за участие на жените в стопанския и културен живот под формата на различни изяви /концерти, спектакли, изложби, бизнес срещи и др./; стимулация на равноправното гражданско участие на жените в общество; организация на разрешени от закона дейности за реализиране на приходи с цел осъществяване на целите, задачите и дейността на сдружението; разработване и популяризация на собствени инициативи, свързани с идеите и целите си, участия в благотворителни инициативи; ангажираност на личностния и професионален потенциал на членовете в полза на обществото.

Коледен Обяд 2016

Четвъртък, 15 Декември 2016

На 15 декември 2016г. се проведе Коледният обяд на сдружение „Дамски форум“ , в ресторанта на бутиков хотел „Кристал Палас“.

виж повече