За нас

В Сдружение „Дамски форум” членуват дами, които заемат високи ръководни позиции или развиват успешно собствен бизнес. Целта им е да споделят натрупания опит, да обменят идеи с членовете и да работят в посока развиване на обществото и позицията на жената в него. Те знаят, че пътят, който са изминали, не е лесен и имат желание да помагат на младите надежди на България с амбиции и стремежи да постигнат успехи и високо професионално ниво.
Сдружението е създадено в края на декември 2009 и официално е вписано в Търговския регистър от януари 2010 г.
Основните цели на Сдружение „Дамски Форум” са:

  • да създава условия за професионална реализация и всестранно усъвършенстване на жените, занимаващи се с бизнес;
  • да развива и защитава интересите на членовете си в съответствие със законите и неговия устав;
  • да организира дискусии, форуми, кръгла маса и събития в подкрепа на целите на Сдружението, включително и международни мероприятия;
  • да работи за утвърждаване на жената като фактор в изграждането на гражданското общество, явяващо се гарант за демокрацията;
  • да осигурява сътрудничество с други неправителствени и държавни органи и организации за подпомагане изявите на членовете си.


Председател 
на Сдружение „Дамски Форум” е г-жа Таня Косева-Бошова, управляващ партньор на Park Lane Development Jsc.
Управителният съвет на Сдружение „Дамски Форум” е с мандат от 2 години и към момента включва следните членове:

Жанет Захариева –  Директор Телекомуникации „Виваком“
Детелина Смилкова Вицепрезидент на частно специализирано висше училище в областта на застраховането, финансите, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга - ВУЗФ.
Анна Колева – Регионален Директор за Европа на Industria Technology 
Весела Илиева – изпълнителен директор на Unique Estates 
Таня Косева-Бошова – управляващ партньор на Park Lane Development Jsc.
Петя Мургова – управляващ партньор на адвокатска кантора Murgova & Partners
Олга Сандова – изпълнителен директор на Автомотор Корпорация АД

В състава на Контролния съвет на Сдружение „Дамски Форум” влизат:

Диана Митева – Изпълнителен директор на Банка ДСК
Доротея Николова –  Изпълнителен директор на Управителния съвет на Банка ДСК
Диана Николаева – Управляващ съдружник в Ernst & Young Bulgaria

Сдружението постига целите си чрез създаване на условия за делови, културни и социални контакти между членовете на клуба, както и между тях и други физически и юридически лица; организация на срещи, редовни събития, дискусии и семинари; взаимодействия с органите на местното и държавно управление; установяване на връзка със сродни и чуждестранни организации и органи на международни организации; съдействие за установяване на възможности за участие на жените в стопанския и културен живот под формата на различни изяви /концерти, спектакли, изложби, бизнес срещи и др./; стимулация на равноправното гражданско участие на жените в общество; организация на разрешени от закона дейности за реализиране на приходи с цел осъществяване на целите, задачите и дейността на сдружението; разработване и популяризация на собствени инициативи, свързани с идеите и целите си, участия в благотворителни инициативи; ангажираност на личностния и професионален потенциал на членовете в полза на обществото.